CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

885 912 912

CENTRALNY REJESTR 

GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

RODO dla gabinetów

 

Rejestracja gabinetu z certyfikatem złotym - poziom zaawansowany wyższy

 

Warunkiem rejestracji gabinetu z certyfikatem złotym w Centralnym Rejestrze Gabinetów Trychologicznych jest:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu trychologii lub studia kosmetologiczne ze specjalnością trychologiczną

 • ukończenie minimum pięciu specjalistycznych szkoleń trychologicznych oraz udział w Kongresie Trychologicznym minimum raz na 12 miesięcy /potwierdzone stosowną dokumentacją/

 • działalność gabinetu: powyżej 24 miesięcy

 • zakup pakietu SILVER (czytaj...) lub GOLD (czytaj...)

 • jeżeli gabinet nie spełnia ww. kryteriów, może ubiegać się o certyfikat wypełniając dodatkowo wniosek indywidualny WI (wypełnij...)

 

Niezbędne wymagane dokumenty:

 • aktywny status w CEIDG /Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej/ lub wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia gabinetu pod wskazanym w formularzu adresie - oświadczenie MPG (wypełnij...)

 • oświadczenie o  okresie prowadzenia gabinetu - oświadczenie OPG (wypełnij...

 • wypełnione oświadczenie ZNPD (wypełnij...)

 • w przypadku wysłania własnego zdjęcia wypełnione oświadczenie ZNWW (wypełnij...)

 • przesłanie skanów ukończonych szkoleń na maila: crgt@onet.eu

 • wypełniony formularz S1 (wypełnij...) w przypadku pakietu SILVER lub formularz G1 (wypełnij...) w przypadku pakietu GOLD

 

Dokumenty do wypełnienia:

wyjaśnienie skrótów:

MPG -  oświadczenie miejsca prowadzenia gabinetu

OPG - okres prowadzenia gabinetu

ZNPD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZNWW - zgoda na wykorzystanie wizerunku

WI - Wniosek Indywidualny

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ:

CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

  ul. Armii Krajowej 16 lok. 2 

  88-100 Inowrocław

 

 

 

 

© CRGT 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ochrona prywatności

Polityka cookies