CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

885 912 912

CENTRALNY REJESTR 

GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

RODO dla gabinetów

 

Podstawowa rejestracja gabinetu

 

Warunkiem podstawowej rejestracji gabinetu w Centralnym Rejestrze Gabinetów Trychologicznych jest:

  • ukończenie minimum jednego specjalistycznego szkolenia trychologicznego potwierdzonego stosowną dokumentacją

  • działalność gabinetu: powyżej 3 miesięcy

  • zakup pakietu STARTER (czytaj...)

 

Niezbędne wymagane dokumenty:

  • aktywny status w CEIDG /Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej/ lub wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia gabinetu pod wskazanym w formularzu adresie - oświadczenie MPG (wypełnij...)

  • oświadczenie o  okresie prowadzenia gabinetu - oświadczenie OPG (wypełnij...) 

  • wypełnione oświadczenie ZNPD (wypełnij...)

  • przesłanie skanów ukończonych szkoleń na maila: crgt@onet.eu

  • wypełniony formularz STARTER (wypełnij...)

 

Dokumenty do wypełnienia:

wyjaśnienie skrótów:

MPG -  oświadczenie miejsca prowadzenia gabinetu

OPG - okres prowadzenia gabinetu

ZNPD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ:

CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

  ul. Armii Krajowej 16 lok. 2 

  88-100 Inowrocław

 

 

 

 

© CRGT 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ochrona prywatności

Polityka cookies