CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

885 912 912

CENTRALNY REJESTR 

GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

RODO dla gabinetów

 

Oświadczenie MPG (miejsce prowadzenia gabinetu)

Oświadczam, że posiadam stosowne zezwolenia do prowadzenia gabinetu trychologicznego pod niżej wymienionym adresem:
Nazwa Gabinetu:
Dokładny adres (miejscowość, kod, ulica):
Telefon bezpośredni do osoby wypełniającej:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:
Kontakt email do osoby wypełniającej:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ:

CENTRALNY REJESTR GABINETÓW TRYCHOLOGICZNYCH

  ul. Armii Krajowej 16 lok. 2 

  88-100 Inowrocław

 

 

 

 

© CRGT 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ochrona prywatności

Polityka cookies